Illustration av barn som leker, vilar och gör fritidsaktiviteter

För alla barns rätt till lek, vila och fritid

Alla under 18 år ska ha rätt till lek, vila och fritid. Men så ser inte verkligheten ut. Många barn är idag stressade och mår dåligt över skolan, betygen och framtiden. Många hindras från en rolig fritid för att till exempel pengar, funktionshinder eller könsnormer står i vägen. Det tycker vi är fel. Kom med och kräv förändring!

Barn och unga själva berättar

Jag känner mig väldigt stressad över skolan. Ofta så stressad att jag inte kan sova tillräckligt. Jag har varit tvungen att hoppa över fritidsaktiviteter och att umgås med kompisar och familj på grund av skolan.

Jag kan bara vara ute i stan eller hemma, för jag har ingenstans att gå. Speciellt inte där det kostar pengar, dit alla mina vänner går oftast.

Jag tycker att det är viktigt med billigare fritidsaktiviteter, för att det är viktigt att ungdomar får ha kul på sin fritid utan att tvingas lägga mycket pengar på det. Det finns de barn som inte ens har råd med fritidsaktiviteter.

Chilla lite med betyg och kraven i skolan. Hur många ungdomar som helst är stressade och hinner inte med, det leder ju till att många mår dåligt vilket i sin tur gör att man inte kan uppfylla kraven. Vi pluggar ju nästan mer än vad ni arbetar!

Kom med och kräv förändring!

Sprid kampanjen

Hjälp oss att sprida kampanjen så att fler nås av den och vi kan göra större skillnad!

Delta i aktioner

Varje månad ordnas aktioner. Delta i eller arrangera en aktion där du bor!

Bli medlem

Stöd Rädda Barnens Ungdomsförbunds arbete genom att bli medlem!

Få tygpåsen

Beställ hem en gratis tygpåse för att visa att du stödjer kampanjen!

Chilla!

Alla under 18 år ska ha rätt till lek, vila och fritid. Men så ser inte verkligheten ut.

Alla barn har rätt att vila och slippa stress

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Omgivningen sätter stor press - i skolan ökar kraven och i samhället förstärks normer och ideal mer och mer. Såhär ska det inte behöva vara. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska alla barn ha rätt att vila och slippa stress.

Barn som är stressat

Ändå vet vi att många barn känner stress i skolan; över läxor, betyg och framtiden. I en undersökning* med 25 000 barn svarar 39% att de har oroat sig för att inte klara skolan och över 42% har många gånger känt sig stressade över skolarbetet.

Många avfärdar barn och ungas stress med argument om att “det alltid varit så” eller att “det är bra med lite press”. Men faktum är att situationen idag riskerar att kränka barns rättigheter. Barn och unga är viktiga här och nu - och deras ohälsa behöver tas på allvar.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid

Att ha en meningsfull fritid är en mänsklig rättighet för barn. Ändå hindras många barn från att delta i fritidsaktiviteter. Ofta beror det på att barn diskrimineras - på grund av sina föräldrars ekonomiska situation, funktionsförutsättningar som bryter mot normen, förväntningar på kön eller något annat orättvist.

Barn som drömmer om att ha råd att spela hockey

Att ha en meningsfull fritid handlar om att ha möjligheten att välja själv. Barn förtjänar att själva få bestämma vilka intressen de vill utveckla eller vad de vill lära sig mer om. Inget barn ska tvingas till någon fritidsaktivitet och inget barn ska behöva avstå mot sin vilja.

Barnfattigdom är en anledning till att alla barn inte får en meningsfull fritid. Ofta kan barnfattigdom även hindra barn från att delta i olika aktiviteter i skolan. Tanken är att skolan ska vara gratis för alla - trots det har 43% ombetts att ta med sig pengar till skolan*.

* Ung Röst 2014

Vi kräver att:

Rädda Barnens Ungdomsförbund är en organisation för alla mellan 7 och 25 år. Vi kämpar för att barn och ungas åsikter ska tas på allvar i alla lägen. Kom med!

Illustrationer: Helena Ohlsson
Kampanjfilm och konsultation: Fight Cloud
Kampanjfilm: Calavera Studios